Đây là lần thứ 2 Báo Quảng Ninh và các nhà tài trợ hỗ trợ “Bữa cơm nhân ái” cho học sinh bán trú Trường PTCS Nam Sơn (Ba Chẽ).

Đại diện các nhà tài trợ, Báo Quảng Ninh trao kinh phí hỗ trợ “Bữa cơm nhân ái” cho Trường PTCS Nam Sơn.
Đại diện các nhà tài trợ, Báo Quảng Ninh trao kinh phí hỗ trợ “Bữa cơm nhân ái” cho Trường PTCS Nam Sơn.

Trước đó, năm 2011, Báo Quảng Ninh và các nhà tài trợ đã hỗ trợ cho nhà trường với số tiền 110 triệu đồng.

Số tiền này đã được chi hỗ trợ vào bữa ăn cho các em với mức 3.000 đồng/học sinh/ngày; thực hiện trong 9 tháng, bắt đầu từ tháng 2-2012.

Trong chương trình hỗ trợ lần thứ 2 cho Trường PTCS Nam Sơn, Báo Quảng Ninh và các nhà tài trợ đã nâng mức hỗ trợ lên thành 115 triệu đồng.

Số tiền này vẫn sẽ được chi hỗ trợ vào bữa ăn (mức 3.000 đồng/em/ngày trong 9 tháng, bắt đầu từ ngày 1-1-2013).

Đại diện Báo Quảng Ninh, nhà tài trợ, Trường PTCS Nam Sơn ký kết Chương trình phối hợp hỗ trợ “Bữa cơm nhân ái” cho học sinh bán trú dân nuôi.
Đại diện Báo Quảng Ninh, nhà tài trợ, Trường PTCS Nam Sơn ký kết Chương trình phối hợp hỗ trợ “Bữa cơm nhân ái” cho học sinh bán trú dân nuôi.

Các đơn vị, cá nhân ủng hộ cho trường lần này bao gồm: ông Nguyễn Văn Thắng, Giám đốc Ngân hàng SHB Quảng Ninh; ông Đinh Văn Khuy, Giám đốc Công ty TNHH Hồng Cẩm (TP Cẩm Phả); ông Đỗ Thế Cường, Giám đốc Công ty CP Toàn Mỹ; doanh nhân Hứa Duy Phong, TP Cẩm Phả.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: