TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH Y KHOA TỈNH QUẢNG NINH

Địa chỉ : Phường Trần Hưng Đạo - thành phố Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại : 0203.3825.487 - Hotline : 0865069388
Fax : 0203.3812.173
Email : Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

CƠ CẤU TỔ CHỨC 

 
Giám đốc : Nguyễn Thị Thủy
 
Trình độ chuyên môn : BSCKI
Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp
Điện thoại cơ quan : 0203.3815636
Điện thoại di động : 0912903058
Email :  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.  

 

 Phó giám đốc : Nguyễn Văn Hưng

Trình độ chuyên môn : BSCKI
Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
Điện thoại cơ quan : 0203.3835944
Điện thoại di động : 0915054089
Email : Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
 

 Phó Giám đốc : Ngô Hồng Cẩm

Trình độ chuyên môn : BSCKI
Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
Điện thoại cơ quan : 
Điện thoại di động : 0904445050
Email :  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


 

Chủ tịch Công đoàn - Trưởng Phòng TC-HC-KT: Nguyễn Thị Phượng

Trình độ chuyên môn : Cử nhân điều dưỡng 
Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
Điện thoại cơ quan : 0203.3825487
Điện thoại di động : 0907256888
Email :  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

   Phó phòng khám giám định : Lê Văn Cương

Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ
Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
Điện thoại cơ quan : 
Điện thoại di động : 0983316106
Email : Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 ngo thi nguyet.jpg Phụ trách kế toán : Ngô Thị Nguyệt

Trình độ chuyên môn : Cử nhân kế toán
Trình độ lý luận chính trị : 
Điện thoại cơ quan : 0203.3812173
Điện thoại di động : 0787354727
Email :  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

  Kế toán : Đinh Hồng Phong

Trình độ chuyên môn : Trung cấp kế toán
Trình độ lý luận chính trị : 
Điện thoại cơ quan : 0203.3812173
Điện thoại di động : 0912978199
Email :  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

   

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

1. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động giám định y khoa tỉnh trên cơ sở định hướng chiến lược của Bộ Y tế và tình hình thực tế ở địa phương trình Giám đốc Sở Y tế phê duyệt.
2. Thực hiện các hoạt động sau:
- Tổ chức khám giám định sức khỏe, khám giám định thương tật, khám giám định tai nạn lao động, khám giám định bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật;
- Khám phúc quyết khi có khiếu nại hoặc yêu cầu của các cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng lao động, người lao động theo phân cấp;
- Khám tuyển, khám sức khỏe định kỳ và hướng dẫn người lao động chọn ngành nghề phù hợp với khả năng lao động của các đối tượng (khi có đủ điều kiện theo quy định);
- Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật về lĩnh vực giám định y khoa;
- Tham gia đào tạo và đào tạo lại về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác giám định y khoa;
- Thực hiện công tác quản lý cán bộ, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với viên chức và quản lý tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật.
3. Chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn, nghiệp vụ giám định y khoa.
4. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế giao.

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM