Văn bản pháp luật
   Hiển thị # 
1 Thông tư 08/2020/BLĐTBXH ngày 15/10/2020 Hướng dẫn bảo vệ việc làm của người tố cáo
2 10 luật được thông qua tại Kỳ họp thứ chín (Quốc hội khóa XIV)
3 QĐ 5135/QĐ-BYT ngày 30/10/2019 của Bộ Y tế
4 Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH ngày 02/01/2019
5 Thông tư số 56/2017/TT-BYT Quy định chi tiết thi hành Luật BHXH và Luật An toàn VSLĐ thuộc lĩnh vực Y tế
6 Hội nghị triển khai kết quả lựa chọn nhà thầu mua thuốc thuộc danh mục đấu thầu tập trung cấp quốc gia năm 2017
7 Quyết định số 3459/QĐ-BYT Về việc phê duyệt tài liệu hướng dẫn khám giám định y khoa bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học/dioxin
8 Thông tư số 52/2016/TT-BYT ngày 30/12/2016 Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác và hoạt động của Hội đồng Giám định y khoa các cấp
9 Triển khai Thông tư liên tịch số 37/2015 Bộ Y tế và Bộ Tài chính
10 Thông tư 03/2015/TT-BYT về việc Quy định chế độ báo cáo công tác phòng, chống HIV/AIDS
11 Thông tư 01/2015/TT-BYT về việc Hướng dẫn tư vấn phòng, chống HIV/AIDS tại cơ sở y tế
12 Thông tư quy định về đăng ký thuốc