Những năm qua, nhờ quán triệt và thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của tỉnh Quảng Ninh; với trách nhiệm và truyền thống nhân đạo cao đẹp, nhiều tổ chức và cá nhân trong tỉnh, có cả những tổ chức và cá nhân trong nước, nước ngoài đang hoạt động trên địa bàn Quảng Ninh đã đồng cảm chia sẻ giúp đỡ người khuyết tật và trẻ mồ côi tại cơ quan, doanh nghiệp và cộng đồng; thông qua Hội Bảo trợ NTT&TMC tỉnh Quảng Ninh để trợ giúp người khuyết tật và trẻ mồ côi còn nhiều khó khăn trên địa bàn tỉnh. Cùng với các chương trình xã hội khác giúp cho đời sống của người khuyết tật và trẻ mồ côi giảm bớt khó khăn. Nhiều người đã cố gắng vươn lên có cuộc sống tốt hơn.

Tuy nhiên vẫn còn một bộ phận không nhỏ người khuyết tật và trẻ mồ côi còn thuộc diện nghèo, cận nghèo. Nhiều người còn rất khó khăn, thiếu thốn trong cuộc sống hàng ngày; thiếu điều kiện nhà ở, học hành, chữa bệnh, tiếp xúc với xã hội và cộng đồng..vv. Nhiều trẻ em khuyết tật và mồ côi còn thiếu đồ dùng, phương tiện đi lại học tập, thiếu nguồn nuôi dưỡng, cá biệt còn có nguy cơ bỏ học, nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Họ rất đang cần sự hỗ trợ của Nhà nước, sự chia sẻ giúp đỡ của toàn xã hội.

Thực hiện Luật Người khuyết tật Việt Nam, Thủ tướng chính phủ đã ban hành Quyết định số 1019/QĐ-TTg ngày 5 tháng 8 năm 2012 phê duyệt đề án hỗ trợ người khuyết tật giai đoạn 2012 - 2020. Một trong bốn giải pháp quan trọng của đề án là: "Đẩy mạnh xã hội hóa công tác trợ giúp Người khuyết tật, huy động các tổ chức, cá nhân và cộng đồng tham gia trợ giúp người khuyết tật".   

Nhân ngày Người khuyết tật Việt Nam; nhằm góp phần giảm bớt khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống người khuyết tật và trẻ mồ côi, nhất là trong xây dựng nông thôn mới và thực hiện xã hội học tập; Hội Bảo trợ NTT&TMC tỉnh Quảng Ninh kêu gọi các địa phương, các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; các trường học bệnh viện, lực lượng vũ trang và các nhà hảo tâm trong tỉnh; các tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh hoặc có thiện cảm với Quảng Ninh hãy giành công sức, tiền bạc của mỗi đơn vị, cá nhân; phát động công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và nhân dân chia sẻ giúp đỡ người khuyết tật và trẻ mồ côi tại cơ quan, đơn vị và cộng đồng; thông qua Hội Bảo trợ NTT&TMC tỉnh Quảng Ninh để giúp đỡ người khuyết tật và trẻ mồ côi còn nhiều khó khăn trên địa bàn tỉnh; đưa chính sách pháp luật tấm lòng nhân đạo cao đẹp vào cuộc sống. Hội sẽ là cầu nối, địa chỉ tin cậy của các nhà hảo tâm, của người khuyết tật và trẻ mồ côi.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nguyễn Ngọc Đàm

Chủ tịch Hội Bảo trợ NTT&TMC tỉnh Quảng Ninh

(Nguyên chủ tịch UBND tỉnh)


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: