Sở Y tế Quảng Ninh tập huấn công tác Cải cách hành chính


Ngày 15/11 tại thành phố Hạ Long, Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Tập Huấn trực tuyến về cải cách thủ tục hành chính(TTHC) cho 19 điểm cầu trên địa bàn toàn tỉnh

 

Thực hiện Kế hoạch số 974/KH-SYT ngày 06 tháng 5 năm 2016 của Sở Y tế Quảng Ninh về việc nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công (PAPI) trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh và văn bản số 1916/SYT-VP ngày 15 tháng 8 năm 2016 của Sở Y tế Quảng Ninh về việc đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính.

 

Ngày 15/11 tại thành phố Hạ Long, Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Tập Huấn trực tuyến về cải cách thủ tục hành chính(TTHC) cho 19 điểm cầu trên địa bàn toàn tỉnh với trên 390 cán bộ lãnh đạo, trưởng/phó các khoa/phòng tại các đơn vị y tế tham dự.

 

ĐC Lê Đức Dụ-Trưởng phòng cải cách hành chính, Sở Nội vụ tại đầu cầu Sở Y tế

 

Đồng chí Vũ Tuấn Cường phó giám đốc Sở Y tế chủ trì lớp tập huấn tại đầu cầu Văn phòng Sở Y tế, cùng lãnh đạo các phòng của sở, lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc trên địa bàn TP Hạ Long.

 

Mục đích của lớp tập huấn nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trong toàn ngành; huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của các cấp, các ngành trong đó có ngành y tế, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả quản trị và hành chính công trên cơ sở có sự tham gia của người dân; góp phần kiểm soát tham nhũng; cải cách thủ tục hành chính công; cung ứng dịch vụ hiệu quả…

 

Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã nghe đồng chí Lê Đức Dụ trưởng phòng cải cách hành chính Sở Nội Vụ tỉnh Quảng Ninh báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC của tỉnh Quảng Ninh, kết quả thực hiện Kế hoạch nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công, một số vấn đề còn tồn tại.

 

Kết luận tại buổi tập huấn, đồng chí Vũ Tuấn Cường PGĐ Sở Y tế yêu cầu các đơn vị triển khai ngay một số việc cụ thể như sau: Đối với các đơn vị quản lý nhà nước có thủ tục hành chính cần khẩn trương rà soát, xây dựng quy trình công khai những thủ tục nào đưa vào hành chính công thì phải rà soát bổ sung thường kỳ, thường xuyên; những thủ tục nào tại đơn vị phải niêm yết quy trình. Đối với các đơn vị khám chữa bệnh, các Trung tâm Y tế, Trạm Y tế cần triển khai tất cả các nội dung cải cách hành chính, đặc biệt là các thủ tục hành chính, thăm dò sự tín nhiệm của người dân theo kế hoạch số 974/KH-SYT đã ban hành.Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: