Thủ tục : Khám giám định thương tật lần đầu

 

1. Trình tự thực hiện :

Bước 1 : Sở Lao động - Thương binh và Xã hội gửi giấy giới thiệu kèm hồ sơ về cơ quan thường trực của Hội đồng Giám định Y khoa (Trung tâm Giám định Y khoa).

* Hoặc Cơ quan Công an gửi kèm theo hồ sơ theo quy định của Bộ Công an.

Bước 2 : Trung tâm Giám định Y khoa tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và thực hiện việc lập hồ sơ khám GĐYK:

Nếu hồ sơ khám GĐYK không đúng, không đủ theo quy định thì yêu cầu sửa đổi bổ sung trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận hồ sơ. Sau 05 ngày làm việc nếu hồ sơ không đúng, không đủ, Trung tâm giám định y khoa trả lại hồ sơ khám GĐYK cho cơ quan giới thiệu. Trung tâm Giám định Y khoa có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho tổ chức giới thiệu biết trong đó nêu rõ lý do và chịu trách nhiệm về việc không tổ chức khám giám định của Hội đồng.

Bước 3 :Các đối tượng đến khám giám định, làm các xét nghiệm và khám chuyên khoa cần thiết theo chỉ định của Bác sỹ thụ lý hồ sơ.

Bước 4 : Cơ quan thường trực Hội đồng Giám định Y khoa mời đối tượng tới Hội đồng Giám định Y khoa để thực chứng tại Hội đồng, nghe kết quả khám giám định và kết luận của Hội đồng Giám định Y khoa.

Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ khi Hội đồng có kết luận, cơ quan thường trực Hội đồng Giám định y khoa có trách nhiệm phát hành Biên bản giám định y khoa và trả kết quả cho tổ chức giới thiệu.

- Cách thức thực hiện : Nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm Giám định Y khoa.

- Thành phần, số lượng hồ sơ :

I. Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Giấy giới thiệu theo mẫu số 38 Phụ lục 1 Nghị định 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

- Bản gốc hoặc bản sao Giấy chứng nhận bị thương theo mẫu số 35 Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ         (do Lãnh đạo đơn vị ký xác nhận, đóng dấu).

- Bản tóm tắt hồ sơ bệnh án điều trị, các giấy tờ điều trị, giấy ra viện.

- Giấy CMND/ CCCD (Bản sao công chứng)

- 01 ảnh 4 x 6.

II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết : 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính : Cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính : Hội đồng giám định y khoa tỉnh

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính : Không

- Lệ phí : Do ngân sách nhà nước chi trảthực hiện theo quy định tại Khoản 2. Điều 2 của Thông tư số 243/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : 

+ Mẫu số 35 : Giấy chứng nhận bị thương

+ Mẫu số 38 : Giấy giới thiệu khám giám định y khoa

- Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính :

Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính :

1. Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14, ngày 09/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ưu đãi người có công với cách mạng. Hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2021.

2. Nghị định 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Hiệu lực từ ngày 15/02/2022.

3. Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 27/9/2013 của liên Bộ Y tế - Bộ Lao động Thương binh và xã hội quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh tật và bệnh nghề nghiệp.

4. Thông tư số 243/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa.

5. Thông tư 01/2023/TT-BYT ngày 01/02/2023 của Bộ Y tế Quy định chi tiết về hoạt động và mối quan hệ công tác của hội đồng giám định y khoa các cấp.

2. Thông tin mẫu đơn và hướng dẫn tải tại đây: 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: