Thủ tục : Khám giám định phục vụ cho việc tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù đối với phạm nhân

 

- Trình tự thực hiện :

Bước 1 :Cơ quan thi hành án hình sự gửi Giấy trưng cầu giám định tớiCơ quan thường trực của Hội đồng giám định y khoa (Trung tâm Giám định Y khoa).

Bước 2 :Cán bộ một cửa của Trung tâm Giám định Y khoa (GĐYK) tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và thực hiện việc lập hồ sơ khám GĐYK.

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ (trong thời hạn 03 ngày làm việc) kể từ ngày nhận được hồ sơ, Trung tâm Giám định Y khoa trả lại hồ sơ khám giám định y khoa cho Cơ quan thi hành án (kèm theo văn bản trả lời và nêu rõ lý do).

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Trung tâm Giám định y khoa hẹn ngày khám và thực hiện khám giám định cho đối tượng theo đúng thời gian quy định của pháp luật.

Bước 3 :Các đối tượng đến khám giám định, làm các xét nghiệm và khám chuyên khoa cần thiết theo chỉ định của Bác sỹ thụ lý hồ sơ.

Bước 4 : Cơ quan thường trực Hội đồng Giám định Y khoa mời đối tượng tới Hội đồng Giám định Y khoa để thực chứng tại Hội đồng, nghe kết quả khám giám định và kết luận của Hội đồng Giám định Y khoa.

Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ khi có kết luận của Hội đồng Giám định Y khoa, Trung tâm Giám định Y khoa có trách nhiệm phát hành biên bản GĐYK và trả cho Cơ quan thi hành án (Biên bản GĐYK phải có ảnh scan hiện tại đối tượng khám).

- Cách thức thực hiện : Nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm Giám định Y khoa.

- Thành phần, số lượng hồ sơ :

I. Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Bản chính Giấy đề nghị trưng cầu giám định của cơ quan thi hành án hình sự do Lãnh đạo đơn vị đề nghị trưng cầu ký tên và đóng dấu.

- Bản tóm tắt bệnh án hoặc Giấy ra viện sau khi điều trị do Lãnh đạo hoặc người được ủy quyền ký tên, đóng dấu hợp pháp của bệnh viện nơi đối tượng điều trị (hoặc bản sao công chứng).

- Giấy CMND/ CCCD (Bản sao công chứng)

- 01 ảnh 4 x 6.

          II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết : Không quá 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính : Hội đồng giám định y khoa tỉnh

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính : Biên bản khám giám định đối với trường hợp Khám giám định phục vụ cho việc tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù đối với phạm nhân.

- Lệ phí : Do đối tượng hoặc đơn vị đề nghị trưng cầu chi trả theo Thông tư số 243/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : Không có

- Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính : Đối tượng khám giám định là người đang cư trú, sinh sống trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ sở pháp lý :

1. Thông tư liên tịch số 01/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCS-BQP ngày 12/8/2021 của Tòa án nhân dân tối cao - Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ Công an - Bộ Quốc phòng Quy định quan hệ phối hợp trong việc thực hiện trình tự, thủ tục hoãn, miễn chấp hành án phạt tù.

2.Thông tư số 243/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa.

3. Thông tư 01/2023/TT-BYT ngày 01/02/2023 của Bộ Y tế Quy định chi tiết về hoạt động và mối quan hệ công tác của hội đồng giám định y khoa các cấp.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: