Thực hiện lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Liên Bộ Y tế - Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc (sau đây gọi tắt là Thông tư 37).

Để việc triển khai thực hiện Thông tư 37 được tốt, Nnày 24/6/2016 Bộ Y tế thông báo gửi UBND các tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương;  Y tế các Bộ/ Ngành;  Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế  và đề nghị các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC.

Nội dung chi tiết Công văn tại:

http://emoh.moh.gov.vn/publish/home?documentId=6261​

 

 

moh.gov.vn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: