4/29/2020)

Với mục đích giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân trong toàn tỉnh nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, công tác tuyên truyền về sự kiện chính trị trọng đại này đang được tỉnh Quảng Ninh thực hiện toàn diện, đồng bộ, hình thức sinh động, nội dung phong phú, phù hợp điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị. Qua đó góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân...Cuộc thi tìm hiểu lịch sử “90 năm - Vinh quang Đảng Cộng sản Việt Nam” đã thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh.

Thực hiện tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 308-KH/TU ngày 4/7/2019 của Tỉnh ủy về tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, đến nay, các chi, đảng bộ trực thuộc tỉnh, nhất là đảng bộ các địa phương đã bám sát tình hình thực tế, ban hành Kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội đại biểu cấp huyện, thị xã, thành phố nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, đặc biệt đẩy mạnh công tác tuyên truyền phục vụ trước, trong và sau đại hội đảng bộ các cấp bằng nhiều hình thức, với 5 giai đoạn cụ thể. Nội dung tập trung tuyên truyền về 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng, vai trò lãnh đạo của Đảng và những thành tựu nổi bật của đất nước, của tỉnh; ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ của đại hội các cấp và Đại hội XIII của Đảng; các dự thảo văn kiện và sự góp ý của cán bộ, đảng viên, nhân dân; những nhân tố mới... Cùng với đó là bác bỏ, phê phán những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.Điển hình như Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy các cấp triển khai thực hiện việc học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy tới cán bộ, đảng viên và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân theo hướng đổi mới, tiết kiệm, hiệu quả. Ngoài ra, tích cực tham mưu kịp thời giúp Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy về văn hóa, khoa giáo, báo chí, xuất bản. Đồng thời chủ động triển khai thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Đảng bộ tỉnh; chủ động hướng dẫn, triển khai tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của tỉnh; các ngày lễ, sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh và đất nước. Cùng với đó, Ban Tuyên giáo cũng đã tăng cường định hướng các cơ quan báo chí thông tin tuyên truyền những sự kiện chính trị của đất nước và tỉnh, kịp thời, chủ động thông tin, định hướng trước những vụ việc nóng, phức tạp mà dư luận và nhân dân quan tâm.Các cấp uỷ, tổ chức Đảng, các “binh chủng” tuyên truyền của tỉnh, MTTQ và đoàn thể các cấp đã chủ động, sáng tạo trong công tác thông tin tuyên truyền. Đặc biệt, ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 35, Trung tâm Truyền thông tỉnh đã mở chuyên mục “Chào mừng đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng” trên tất cả các hạ tầng của Trung tâm. Hằng ngày, trong các buổi hội ý đầu giờ, lãnh đạo cơ quan và lãnh đạo các phòng đều kiểm điểm, rút kinh nghiệm công tác thông tin tuyên truyền về nội dung này; lên phương án các tin, bài, ảnh về chủ đề này cho các số báo tiếp sau.Chi bộ Công ty CP Tập đoàn Đầu tư phát triển công nghiệp TTP tiến hành Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2022. Đây là chi bộ được Đảng bộ Khối doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước TP Cẩm Phả chọn làm đại hội điểm. Ảnh: Quang Minh

Công tác tuyên truyền ở các địa phương, cơ quan, đơn vị cũng được các cấp uỷ, tổ chức Đảng tập trung triển khai thực hiện sâu rộng. Điển hình như tại TP Cẩm Phả, công tác tuyên truyền được thành phố chia ra làm 3 giai đoạn trước, trong và sau đại hội. Theo ông Bùi Xuân Hẹn, Giám đốc Trung tâm Truyền thông - Văn hóa TP Cẩm Phả, bằng nhiều hình thức trong công tác tuyên truyền, các nội dung tập trung khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam 90 năm qua; những thành tựu to lớn sau gần 35 năm đổi mới đất nước; kết quả thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ 2015-2020. Qua đó, giúp nhân dân củng cố niềm tin vào Đảng; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức thành viên. Từ đó, góp phần tổ chức thành công đại hội đảng các cấp.


Tại cuộc họp với các tiểu ban Tuyên truyền - Khánh tiết và Tổ chức phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV mới đây, đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã yêu cầu Tiểu ban Tuyền truyền - Khánh tiết cần bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, tiếp tục rà soát lại toàn bộ kế hoạch đã ban hành liên quan tới nội dung thông tin tuyên truyền trước, trong và sau đại hội. Cùng với đó, phân công rõ trách nhiệm gắn với từng cá nhân cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo đúng nội dung, tiến độ, chi tiết, cụ thể, tránh trùng lắp. Từng thành viên trong Tiểu ban cũng phải xây dựng kế hoạch cho cơ quan, đơn vị mình. Đồng thời, hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác tuyên truyền, trang trí, khánh tiết ngay trong thời điểm diễn ra đại hội chi, đảng bộ trực thuộc. Bên cạnh đó, tập trung đổi mới các hình thức tuyên truyền, chú trọng những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, phương hướng, mục tiêu của tỉnh những năm tới, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội.

 
 

 https://www.quangninh.gov.vn