CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH Y KHOA

(Ban hành Theo Quyết định số 344/QĐ-UBND ngày 25/01/2017)

 Thủ tục : Khám giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động

Thủ tục : Khám giám định lần đầu do bệnh nghề nghiệp

Thủ tục khám giám định để thực hiện chế độ hưu trí đối với người lao động

Thủ tục : Khám giám định để thực hiện chế độ tử tuất

Thủ tục : Khám giám định lại đối với trường hợp tái phát tổn thương do tai nạn lao động

Thủ tục : Khám giám định lại bệnh nghề nghiệp tái phát

Thủ tục : Khám giám định tổng hợp

Thủ tục : Khám giám định để xác định lao động nữ không đủ sức khỏe để chăm sóc con sau sinh h oặc sau khi nhận con do nhờ người mang thai hộ hoặc phải nghỉ dưỡng thai

Thủ tục : Khám giám định để hưởng bảo hiểm xã hội một lần