THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH Y KHOA

(Ban hành Theo Quyết định số 344/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 và Quyết định số 3190/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 của UBND tỉnh) 

STT
Tên thủ tục
Tải về
1
Khám giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động.
2
Khám giám định lần đầu do bệnh nghề nghiệp.
3
Khám giám định để thực hiện chế độ hưu trí đối với người lao động.
4
Khám giám định để thực hiện chế độ tử tuất.
5
Khám giám định lại đối với trường hợp tái phát tổn thương do tai nạn lao động.
6
Khám giám định lại bệnh nghề nghiệp tái phát.
7
Khám giám định tổng hợp.
8
Thủ tục Khám GĐYK đối với người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học quy định tại Điều 38 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.
9
Thủ tục Khám GĐYK đối với Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học quy định tại Điều 38 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP.
10
Thủ tục Khám giám định thương tật lần đầu
11
Thủ tục Khám giám định đối với trường hợp đã được xác định tỷ lệ tạm thời.
12
Thủ tục Khám giám định đối với trường hợp bổ sung vết thương
13
Thủ tục Khám giám định đối với trường hợp vết thương còn sót.
14
Thủ tục Khám giám định đối với trường hợp vết thương tái phát
15
Thủ tục Khám giám định phục vụ cho việc tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù đối với phạm nhân
16
Thủ tục Khám giám định xác định mức độ khuyết tật.
17
Thủ tục Giám định theo yêu cầu để kết luận tình trạng dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo đối với trẻ em để bố mẹ của trẻ được sinh con thứ 3.
18
Khám giám định để xác định lao động nữ không đủ sức khỏe để chăm sóc con sau khi sinh hoặc sau khi nhận con do nhờ người mang thai hộ hoặc phải nghỉ dưỡng thai.
19
Khám giám định để hưởng bảo hiểm xã hội một lần.