(Ban hành Theo Quyết định số 344/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND tỉnh) 

STT
Tên thủ tục
Tải về
1
Thủ tục Giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc .
2
Thủ tục Giám định lần đầu do bệnh nghề nghiệp đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.
3
Thủ tục Giám định để thực hiện chế độ hưu trí trước tuổi quy định đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.
4
Thủ tục Giám định để thực hiện chế độ tử tuất cho thân nhân của người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.
5
Thủ tục Giám định tai nạn lao động tái phát đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.
6
Thủ tục Giám định bệnh nghề nghiệp tái phát đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.
7
Thủ tục Giám định tổng hợp đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.
8
Thủ tục Khám GĐYK đối với người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học quy định tại Điều 38 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.
9
Thủ tục Khám GĐYK đối với Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học quy định tại Điều 38 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP.
10
Thủ tục Khám giám định thương tật lần đầu
11
Thủ tục Khám giám định đối với trường hợp đã được xác định tỷ lệ tạm thời.
12
Thủ tục Khám giám định đối với trường hợp bổ sung vết thương
13
Thủ tục Khám giám định đối với trường hợp vết thương còn sót.
14
Thủ tục Khám giám định đối với trường hợp vết thương tái phát
15
Thủ tục Khám giám định phục vụ cho việc tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù đối với phạm nhân
16
Thủ tục Khám giám định xác định mức độ khuyết tật.
17
Thủ tục Giám định theo yêu cầu để kết luận tình trạng dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo đối với trẻ em để bố mẹ của trẻ được sinh con thứ 3.